ورم ملتحمه مجسمه سراسر کشور اخبار گوناگون

ورم ملتحمه: مجسمه سراسر کشور اخبار گوناگون

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات تغییری در صلاحیت ارکان قضایی فوتبال رخ نداده است / براتی

به گزارش ایسنا، احمدرضا براتی رییس کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال گفت: با تصویب مقررات تازه انضباطی، هیچ گونه تغییری در صلاحیت های قانونی ارکان قضا

تغییری در صلاحیت ارکان قضایی فوتبال رخ نداده است / براتی

براتی: تغییری در صلاحیت ارکان قضایی فوتبال رخ نداده است

عبارات مهم : فوتبال

رییس کمیته تدوین مقررات فدراسیون فوتبال از تنظیم مقررات تازه انضباطی خبر داد.

به گزارش ایسنا، احمدرضا براتی رییس کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال گفت: با تصویب مقررات تازه انضباطی، هیچ گونه تغییری در صلاحیت های قانونی ارکان قضایی فدراسیون فوتبال اعم از کمیته اخلاق، کمیته انضباطی و کمیته استیناف ایجاد نشده هست. در مقررات جدید، صرفا ماهیت تخلفات مد نظر قرار گرفته و تشریح شده است است و تغییری در صلاحیت پیگیری این سه رکن رخ نداده هست.

تغییری در صلاحیت ارکان قضایی فوتبال رخ نداده است / براتی

رییس کمیته حقوقی و تدوین مقررات ادامه داد: اگرچه کمیته حقوقی و تدوین مقررات در انجام وظایف قانونی خود از استقلال کامل برخوردار است ولی به منظور نیل به نتیجه بهتر و استقرار نظام قانونی و قضایی استاندارد، نهایت تعامل و همکاری قانونی را با ارکان قضایی و سایر بخش های فدراسیون داشته و خواهد داشت و در تدوین مقررات، صیانت از حقوق تمام اهالی فوتبال و اقتدار و استقلال ارکان قضایی فدراسیون به یک اندازه مورد توجه و احترام خواهد بود.

واژه های کلیدی: فوتبال | قانونی | کمیته انضباطی | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs