ورم ملتحمه مجسمه سراسر کشور اخبار گوناگون

ورم ملتحمه: مجسمه سراسر کشور اخبار گوناگون

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی ۸ توصیه مهم در مورد ثبت شماره شبا به وسیله مشمولان سهام عدالت

سازمان شخصی سازی نکاتی را در مورد ثبت شماره شبا به وسیله مشمولان دریافت سود سهام عدالت اعلام کرد.

۸ توصیه مهم در مورد ثبت شماره شبا به وسیله مشمولان سهام عدالت

۸ توصیه مهم در مورد ثبت شماره شبا به وسیله مشمولان سهام عدالت

عبارات مهم : شماره

سازمان شخصی سازی نکاتی را در مورد ثبت شماره شبا به وسیله مشمولان دریافت سود سهام عدالت اعلام کرد.

به گزارش مهر، شرکت شخصی سازی اعلام کرد: جهت دریافت سود سهام عدالت سالیانه به وسیله مشمولان سهام عدالت موارد زیر باید مورد توجه مشمولان قرا بگیرد:

۸ توصیه مهم در مورد ثبت شماره شبا به وسیله مشمولان سهام عدالت

– جهت اخذ شماره شبا بانکی ضرورتی به افتتاح حساب تازه در بانک ها نیست و حساب های بانکی قبلی و موجود نیز امکان دریافت شماره شبا دارند.

– شبا بانکی متعلق به یک حساب بانکی مسدود مورد قبول واقع نخواهد شد. چنان چه مدت زیادی است که از اوضاع مسدودی یا فعال بودن حساب خود بی اطلاع هستید، مورد نیاز است قبل از کار با سامانه، اوضاع حساب را از بانک پرسش کنید.

سازمان شخصی سازی نکاتی را در مورد ثبت شماره شبا به وسیله مشمولان دریافت سود سهام عدالت اعلام کرد.

شماره شبا متعلق به حساب یکسان اشخاص مورد تایید سامانه قرار نخواهد گرفت.

شماره شبا حساب بانکی اشخاص حقوقی در سامانه سهام عدالت با تایید مواجه نخواهد شد.

– سود سهام عدالت به صورت انفرادی به حساب شخص سهامدار واریز می شود، لذا جهت هر نفر از اعضای خانوار باید یک شماره شبا که به نام شخص مشمول باشد در سامانه ثبت شود.

۸ توصیه مهم در مورد ثبت شماره شبا به وسیله مشمولان سهام عدالت

– جهت کودکان و افراد تحت تکفل زیر سن قانونی باید شماره شبا به نام خود آن ها در سامانه ثبت شود و سود سهام عدالت به حساب سرپرست خانوار یا قیم و وکیل واریز نمی شود.

– تنها پیامکی که از سوی سامانه سهام عدالت و شرکت شخصی سازی جهت افراد ارسال می شود این است که شماره شبا وارد شده است با نام مشمول مطابقت ندارد یا شبا ثبت شده است متعلق به یک حساب بانکی مسدود هست، به همین علت به پیامک های دیگر که تحت عنوان سهام عدالت از شماره های ناشناس ارسال می شود، نباید توجه شود.

سازمان شخصی سازی نکاتی را در مورد ثبت شماره شبا به وسیله مشمولان دریافت سود سهام عدالت اعلام کرد.

– دوره بررسی و تطبیق منجر به تایید یا عدم تایید شماره شبا در حدود ۱۵ روز هست. شرکت شخصی سازی از طریق سیستم بانکی طی این مدت شبا بانکی مشمولان را بررسی می نماید و در صورت تایید، خبر تایید نهایی شبا از طریق سامانه قابل مشاهده است.

پیش از این نیز شرکت شخصی سازی چند توصیه راجع به شماره شبا جهت دریافت سود سهام عدالت را به مشمولان اعلام کرد.

۸ توصیه مهم در مورد ثبت شماره شبا به وسیله مشمولان سهام عدالت

واژه های کلیدی: شماره | دریافت | سهام عدالت | سامانه سهام عدالت | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs